تگ های مهم html 5

html 5 تگ های مهم و کاربردی جدید بسیار زیادی داراست و ما قرار است که چند نمونه کاربردی را بیشتر توضیح دهیم.< abbr >تگی است که برای اختصار ها استفاده میشود. برای مثال App مخفف کلمه Application می ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ