طراحی سایت شرکتی تولید چوب

کمی در مورد bshایران از جمله کشورهایی است که از نظر صفحات تکتونیکی مستعد زلزله های بزرگ می باشد وهمیشه با تلفات سنگین جانی و مالی همراه است.به کارگیری سیستم های نامناسب، استفاده ازمصالح فلزی وبتنی خسارت های ناشی از ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ