وب سایت دوزبانه

نکته : در تمام این مقاله منظور از وبسایت اصلی، وبسایت با زبان اصلی و وبسایت فرعی، وبسایت دوم و با زبان جدید میباشد. حتما اگر در گوگل سرچ کرده باشید با مطالب زیادی در این باره  مواجه شده باشید. تقریبا ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ