گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

سوپرمارکت پونک


image سوپرمارکت پونک

image سوپرمارکت پونک

كار هاي انجام شده:

استفاده از دوربين ها با كيفت و با برد بالا و ديد در شب 10 متر

تعداد دوربين ها استفاده شده : ٢

مدت زمان اجرا ٥ساعت