گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

سوپرمارکت پونک


image سوپرمارکت پونک

image سوپرمارکت پونک

کار های انجام شده:

استفاده از دوربین ها با کیفت و با برد بالا و دید در شب ۱۰ متر

تعداد دوربین ها استفاده شده : ٢

مدت زمان اجرا ۵ساعت