گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

گرافیکپلن ۲
طراحی کارت ویزیت
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش ۱ بار
تحویل ۳-۴ روزه
۴۰~۸۰ هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن ۲
طراحی لگو
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش ۱ بار
تحویل ۳-۴ روزه
۳۰~۱۰۰ هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن ۳
طراحی هدر سایت
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش ۱ بار
تحویل ۳-۵ روزه
۵۰~۱۵۰ هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن ۴
طراحی جعبه
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش ۱ بار
تحویل ۵-۸ روزه
۱۵۰~۳۰۰ هزار تومان
توضیجات بیشتر
پلن ۵
طراحی بنر و فکسی
اندازه های استاندار
چاپ در صورت در خواست
نمایش طرح های آماده
قابلیت ویرایش ۱ بار
تحویل ۳-۴ روزه
۶۰~۱۲۰ هزار تومان
توضیجات بیشتر
گفتگو از طریق واتس آپ