گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

طراحی سایت سمعک رهام

 24 نوامبر 2017

طراحی سایت سعک رهام 

طراحی سایت سمعک رهام

مجموعه آواپرداز رٌهام

شرکت آواپرداز رهام در سال 1392فعالیت خود را به صورت رسمی با شماره ثبت 25908 در زمینه تجهیزات شنوایی آغاز نمود. مجموعخ فعالیت های شرکت عبارتند از فروش و خدمات پس از فروش سمعک های معتبر دنیا و کلیه ملزومات مربوطه

کارگاه ساخت قالب های ضد آب، ضد صوت، نرم، سخت و قالب های سمعک

کارگاه تخصصی تعمیرات کلیه سمعک ها

اتاق مجهز به دستگاه های تنظیم و فیتینگ سمعک

مجموعه آواپرداز رٌهام]

مجموعه تخصصی شنوایی آوا پرداز رهام متشکل از دو قسمت می باشد:

-بخش اول: شرکت آواپرداز رهام

دارای واحد فیتینگ و فروش سمعک

کارگاه ساخت قالبهای ضد آب، ضد صوت و سمعک

کارگاه تخصصی تعمیرات سمعک

فروش باتری به صورت عمده و تکی

نمایندگی رسمی توزیع شرکت های siemens/hansaton/widex/oticon/ belton

 

 تکنولوژی های استفاده شده در این پروژه
1
1
1
1
1
1