گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

قالب وب سایت قرهی

 3 دسامبر 2014

pg قالب وب سایت قرهی

 

- قالب وب سایت قرهیقالب متناسب با تمامی مرور گر ها
- قالب وب سایت قرهیHTML5
- قالب وب سایت قرهیپنل مدیریت وردپرس
- قالب وب سایت قرهیبهینه سازی برای موتور‌های جستجو
- قالب وب سایت قرهیتبدیل psd به html 5
- قالب وب سایت قرهیاستفاده از طرح های ویندوز 8
- قالب وب سایت قرهینمایش مجله ها به صورت آجاکس

 

- قالب وب سایت قرهیلگو

3 قالب وب سایت قرهی

 

 تکنولوژی های استفاده شده در این پروژه
1
1
1
1
1
1