نمایش آخرین نظرات بدونه افزونه

افزونه ها به طور کلی به هاست شما فشار وارد میکند خوب میتوانید از کد های آماده سایت استفاده کنید.کد زیر را در هر جایی که میخواهید نمایش داده شود قرار دهید.[codesyntax lang="php"] <?php global $wpdb; $sql = "SELECT DISTINCT ID, post_title, ...

مشاهده