بک گراند چند جزِئی

اگر شما هم میخواهید برای هر بخش سایت خود یک بکگراند داشته باشید میبایست از کد زیر استفاده کنید.[codesyntax lang="php"] Body { background: url(all.png) , url(top.png) repeat-x top , url(bot.png) repeat-x bottom; } [/codesyntax]که به ترتیب آدرس تصویر وسط، بالا و پایین را باید ...

مشاهده