بک گراند چند جزِئی

اگر شما هم میخواهید برای هر بخش سایت خود یک بکگراند داشته باشید میبایست از کد زیر استفاده کنید.[codesyntax lang="php"] [crayon-5c9578f14ca51962708954/] [/codesyntax]که به ترتیب آدرس تصویر وسط، بالا و پایین را باید قرار دهیم.

مشاهده