نمایش تعداد بازدید از مطالب بدون افزونه

خوب با این کد شما میتوانید به راحتی تعداد بازدید کندگانتان را نمایش دهید.خوب برای اینکار وارد فایل function.php قالب خود شوید.[codesyntax lang="php"] function set_post_views( $postID ) { $count_key = 'post_views_count'; $count = get_post_meta($postID, $count_key, ...

مشاهده