درمانگاه کوثر

كار هاي انجام شده: نصب  دوربین های مداربستهتعداد دوربين ها استفاده شده : 4مدت زمان اجرا 7 ساعت عکسی موجود نیست

مشاهده