قرار دادن زمان ویرایش مطلب

خوب برای اینکه بتونید در سایتتون زمان ویرایش یک مطلب رو قرار بدهید می تونید از کد زیر استفاده کنید.[codesyntax lang="php"] [crayon-5ce43b21485c9888308140/] [/codesyntax] البته شاید شمسی نباشد باید افزونه wp-parsidate را نصب کنید. کاری که در کد زیر کرده ایم این است که ابتدا ...

مشاهده