شعله تابان

 كار هاي انجام شده:استفاده از دوربين ها با كيفت و با برد بالا و ديد در شب 12 مترتعداد دوربين ها استفاده شده : 1مدت زمان اجرا 1 ساعتمحدوده فردیس 

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ