مقادیر Resize css

این خاصیت تعیین میکند که آیا کاربر میتواند اندازه یک عنصر را بر روی صفحه تغییر دهد یا خیر. – اولین مقدار برابر با none هست که در واقع خاصیت را غیر فعال میکند.resize:none;– حالت دوم both نام دارد که کاربر ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ