جلوگیری از نمایش در iframe

خوب به تازگی شاید سایت های تبلیغاتی که از سایت شما استفاده مکنند رو زیاد دیده باشید که ممکن است به رتبه سایت شما و آمار شما صدمه وارد کند و یا باعث فریب مشتری هایتان شود خوب ما دو ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ