PHP Safe Mode

غیر فعال کردن یا فعال کردن PHP Safe Mode روش های متعددی برای غیر فعال کردن PHP Safe Mode وجود دارد، با توجه به تنظیمات لایه های PHP یکی از موارد زیر کارگشا خواهد بود. در public_html و یا فولدری که مایل ...

مشاهده
گفتگو از طریق واتس آپ