گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

تغییر متن نوشته ها در وردپرس


به راحتی میتوانید متن های ترجمه شده توسط گروه فارسی ساز وردپرس را تغییر بدهید.

فقط کافیست کد زیر را در function.php خود قرار داده و این متون را تغییر دهید.

[codesyntax lang=”php”]

add_filter( 'gettext', 'change_post_to_article' );
add_filter( 'ngettext', 'change_post_to_article' );
function change_post_to_article( $translated )
{
    $translated = str_replace( 'شناسنامه', 'تغيير مشخصات', $translated );
    $translated = str_replace( 'زندگی‌نامه', 'درباره من', $translated );
    return $translated;
}

[/codesyntax]

کد

$translated = str_replace( 'زندگی‌نامه', 'درباره من', $translated );
که به جای زندگی نامه عبارت درباره من دررج میشود.
برای تغییر متن های وردپرس میتوانید از این پس به این صفحه مراجعه کنید.