گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

اشتراک مطالب بدون افزونه

 15 مارس 2016

اشتراک مطالب یکی از مهم ترین عوامل سئو برشمرده میشود و به تازگی همکاری جدید مابین تویتر و گوگل برقرار شده که نتایج آن مستقیما در گوگل مشاهده میشود.

خوب برای این کار میبایست فایل ضمیمه شده را دانلود و سپس در قالب خود قرار دهید و کد زیر را در بخش single.php قالب خود کپی کنید.

[codesyntax lang=”php”]

<!--social by groupdesign-->
<p style="text-align:right;direction:rtl;font-family:Tahoma;font-size:11px">
<b>لطفا این مطلب رو به اشتراک بذارید !</b>
<br>
<a href="http://delicious.com/post?url=<?php the_permalink() ?>&title=<?php the_title() ?>"  rel="nofollow" target="_blank"><img src="<?php bloginfo('template_url'); ?>/images/delicius.png" title="اشتراک گذاری در خوشمزه" alt="اشتراک گذاری در خوشمزه" width="56" height="33" border="0" /></a>
<a href=”http://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php the_permalink() ?>&t=<?php the_title() ?>”  rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/facebook.png” title=”اشتراک گذاری در فیس بوک” alt=”اشتراک گذاری در فیس بوک” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”http://www.friendfeed.com/share?title=<?php the_title() ?>&link=<?php the_permalink() ?>” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/ff.png” title=”اشتراک گذاری در فرندفید” alt=”اشتراک گذاری در فرندفید” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&bkmk=<?php the_permalink() ?>&title=<?php _e(”,’bicnow’); ?> <?php the_title_attribute(); ?>” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/google.png” title=”اشتراک گذاری در google” alt=”اشتراک گذاری در google ” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”http://twitter.com/home/?status=<?php the_title() ?>-<?php the_permalink() ?>” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/twitter.png” title=”اشتراک گذاری در توییتر” alt=”اشتراک گذاری در توییتر” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”mailto:?subject=<?php the_title() ?>&body=من از این مطلب لذت بردم، پیشنهاد می کنم شما هم بخوانید <?php the_permalink() ?>” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/yahoo.png” title=”ایمیل کردن این مطلب” alt=”ایمیل کردن این مطلب” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”<?php the_permalink(); ?>feed” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/rss.png” title=”دنبال کردن نظرات سایت” alt=”دنبال کردن نظرات سایت” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
<a href=”https://mail.google.com/mail/?ui=2&view=cm&fs=1&tf=1&su=<?php _e(”,’bicnow’); ?> <?php the_title_attribute(); ?> &body=Link:%20<?php the_permalink() ?>” rel=”nofollow” target=”_blank”><img src=”<?php bloginfo(‘template_url’); ?>/images/gmail.png” title=”ارسال ایمیل به دوستان در Gmail” alt=”ارسال ایمیل به دوستان در Gmail” width=”56″ height=”33″ border=”0″ /></a>
</p>
<!–social by groupdesign–>

[/codesyntax]
برای قرار دادن پس زمینه داخل فایل استایل قالب باید قسمتی که ویژگی های کد ها است این کد را قرار بدهید:
background-color:#کد رنگ مورد نظر;
فایل فشرده شده ی عکس ها را از این لینک مقابلدانلود کنید.

دانلود
ابتدا فایل را دانلود بعد از حالت زیپ خارج کرده و در پوشه imagesعکس های شبکه اجتماعی آپلود کنید