گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

عدم نمایش دسته خاص

 2 آگوست 2015

در آموزش پیشین نحوه قرار دادن یک دسته خاص را به شما آموزش داده بودیم اما حالا اگر میخواهید یک یا چند دسته خاص نمایش داده نشوند میتوانید از کد زیر استفاده کنید.

ابتدا وارد پوشه function.phpقالب شوید و سپس کد زیر را در آن قرار دهید.

[codesyntax lang=”php”]

<?php
// Hide contents of a specific batch in Home
function exclude_category_home( $query ) {
    if ( $query->is_home ) {
        $query->set( 'cat', '-1,-2' );
    }
    return $query;
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'exclude_category_home' );
?>

[/codesyntax]

فقط کافیست که خط 5 را ویرایش کنید.