طراحی سایت در کرج|شرکت طراحی سایت|سئو در کرج|طراحی اپلیکشن موبایل

برای مشاهده بخش خدمات طراحی سایت به سمت پایین اسکرول کنید

مطالب مرتبط بدون افزونه

مطالب مرتبط بدون افزونهReviewed by مهدی اخوان on May 21Rating:

با این آموش شما میتوانید مطالب مرتبط یک مطلب را بدون هیچ افزونه ای انجام دهید

البته اگر هم مایل به استفاده به افزونه هستید افزونه related post این کار را انجام میدهد.

خوب کد زیر را در قالب signgle.php کپی کنید.

Source code مطالب مرتبط بدون افزونه مطالب مرتبط بدون افزونه مطالب مرتبط بدون افزونه 
<?php
$tags = wp_get_post_tags($post->ID);
if ($tags) {
$tag_ids = array();
foreach($tags as $individual_tag) $tag_ids[] = $individual_tag->term_id;
$args=array(
‘tag__in’ => $tag_ids,
‘post__not_in’ => array($post->ID),
‘showposts’=>۵, // تعداد مطالب مرتبط جهت نمایش
‘caller_get_posts’=>۱
);
$my_query = new wp_query($args);
if( $my_query->have_posts() ) {
echo<ul>';
while ($my_query->have_posts()) {
$my_query->the_post();
?>
<li><a href=”<?php the_permalink() ?>” rel=”bookmark” title=”پیوند دائمی به <?php the_title_attribute(); ?>”><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
}
echo ‘</ul>';
}
}
wp_reset_query();
?>

می توانید با تغییر دادن عدد ۵ ، تعداد مطالبی را که می خواهید نمایش داده شوند را مشخص کنید.

همچنین می توانید با قرار دادن کد بالا در یک id یا class برای آن استایل مشخص کنید و زیبا ترش کنید.

 

اگر کد بالا روی قالب شما اعمال نمیشه و یا میخواهید مطالب مرتبط به همراه تصویر شاخص عکس باشد از کد زیر استفاده کنید.

Source code مطالب مرتبط بدون افزونه مطالب مرتبط بدون افزونه مطالب مرتبط بدون افزونه 
<?php 
$related = get_posts( array( 'category__in' => wp_get_post_categories($post->ID), 'numberposts' => ۶, 'post__not_in' => array($post->ID) ) );
if( $related ) foreach( $related as $post ) {
setup_postdata($post); ?>
  <ul>
<div id="parscode">
    <li>
<a target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_post_thumbnail(('medium'), array( 'alt' => ''.get_the_title().'', 'title' => ''.get_the_title().'')); ?>
</a>
<h2><a target="_blank" href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2> 
    </li>
</div><!--groupdesign.ir-->
  </ul> 
<?php }
wp_reset_postdata(); ?>

 

مطالب مرتبط

FOLLOW US