گروپ دیزاین | ارائه دهنده خدمات نوین

نمایش تعداد بازدید از مطالب بدون افزونه

 2 آگوست 2015

خوب با این کد شما میتوانید به راحتی تعداد بازدید کندگانتان را نمایش دهید.

خوب برای اینکار وارد فایل function.php قالب خود شوید.

[codesyntax lang=”php”]

function set_post_views( $postID ) 
{
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta($postID, $count_key, true);
  if($count==''){
    $count = 0;
    // delete old 'post_views_count' value.
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    // add new 'post_views_count' value.
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
  } else {
    $count++;
    // update old 'post_views_count' value.
    update_post_meta( $postID, $count_key, $count );
  }
}
 
function get_post_views( $postID )
{
  $count_key = 'post_views_count';
  $count = get_post_meta( $postID, $count_key, true );
  if($count=='') {
    // delete old 'post_views_count' value.
    delete_post_meta( $postID, $count_key );
    // add new 'post_views_count' value.
    add_post_meta( $postID, $count_key, '0' );
 
    return "0 بازدید";
  }
 
  return $count.' بازدید';
}

[/codesyntax]

حال باید دو قطعه کد زیر رو به فایل single.php خود اضافه کنید. ابتدا کد زیر را درون حلقه وردپرس برای شمارش قرار دهید:

[codesyntax lang=”php”]

<?php set_post_views (get_the_ID()); ?>

[/codesyntax]

حال در محلی که میخواید آمار رو نمایش بدید کد زیر رو قرار بدید:

[codesyntax lang=”php”]

<?php echo get_post_views (get_the_ID()); ?>

[/codesyntax]